Kontaktné údaje

Patrik Moravík
Brvnište 356
018 12 Brvnište
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 915 421 377
E-mail: pato@securace.com

Odberné miesto pri osobnom odbere
Brvnište 356
018 12 Brvnište
Slovensko

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Patrik Moravík
Sídlo spoločnosti: Brvnište 356, 018 12 Brvnište

IČO: 37279335
IČ DPH: SK1042309037 (platiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 07.06.2000 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom v Považská Bystrica, pod číslom 306-9996.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK54 0900 0000 0003 6389 8702
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Číslo účtu: 0363898702 / 0900

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Telefón: +421 32 640 01 09
E-mail: tn@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Contact us

optional